• Çevresel etkileri belirlemek,
  • Atıklarımızı depolamak ve azaltmak,
  • Tehlikeli atıkları azaltmak, uygun olarak bertaraf etmek
  • Enerji ve doğal kaynak kullanımını kontrol etmek,
  • Eğitim – Çevresel etki bilinçlenmesini sağlamak,
  • Acil durumlara hazırlıklı olmak,
  • Çevreye olabilecek etkilerimiz sonucunda, komşularımızdan gelebilecek şikayetleri kayıt altına almak ve sonuçlandırmak.
  • Çevre yönetim sistemini bu ilkere doğrultusunda sürekli geliştirmek.
  • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak.